ثبت نام دوره های کلاسینو آغاز شد.
علیرضا عربشاهی

علیرضا عربشاهی

استاد علیرضا عربشاهی مدرس با تجربه و توانمند درس فیزیک در موسسه کلاسینو می باشند. در این نوشته به معرفی استاد علیرضا عربشاهی در کلاسینو،

ادامه مطلب ...
پویا بوربور

پویا بوربور

استاد پویا بوربور مدرس فیزیک نهم (قسمتی از علوم نهم) در کلاس های آنلاین کلاسینو می باشند. در این نوشته به معرفی استاد پویا بوربور،

ادامه مطلب ...
آرمین کمالی

آرمین کمالی

استاد آرمین کمالی مدرس علوم قسمت فیزیک هشتم و نهم در کلاس های آنلاین کلاسینو می باشند. در این نوشته به معرفی استاد آرمین کمالی

ادامه مطلب ...
محمد نوکنده

محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده از اساتید توانمد و با سابقه تدریس درخشان درس فیزیک می باشند. استاد محمد نوکنده در کلاسینو کلاس های آموزش درس فیزیک

ادامه مطلب ...
مهدی براتی

مهدی براتی

استاد مهدی براتی در کلاسینو مدرس درس فیزیک در دوره های آنلاین در کلاسینو می باشند. در این نوشته به معرفی استاد مهدی براتی در

ادامه مطلب ...