ثبت نام دوره های کلاسینو آغاز شد.
حمید اثباتی

حمید اثباتی

استاد حمید اثباتی تدریس چه درسی را در کلاسینو بر عهده دارند؟ رزومه و تحصیلات ایشان چیست؟ وی در کدام یک از دوره های کلاسینو

ادامه مطلب ...